กล้วยอบน้ำผึ้ง แม่ละออ
www.bananaap.wewyn.com
Feature Products
กล้วยอบน้ำผึ้ง
ผลิตจากกล้วยน้ำหว้าพันธ์ุมะลิอ่อง คุณภาพดี อบด้วยพลังแสงอาทิตย์
35 .-
กล้วยสุกทอด
ผลิตจากกล้วยน้ำหว้าคุณภาพดี กรอบ หอม ใหม่
25 .-
กล้วยกรอบแก้ว
ผลิตจากกล้วยน้ำหว้าคุณภาพดี กรอบ หอมงา ทอดใหม่ทุกวัน
25 .-
เผือกกรอบแก้ว
ผลิตจากเผือกคุณภาพดี กรอบ หอมงา ทอดใหม่ทุกวัน
25 .-
All product
กล้วยน้ำหว้า
กล้วยน้ำว้าคือ ผลไม้ที่มีส่วนช่วยในการบำรุงร่างกาย เป็นผลไม้ไทยที่มีมาแต่โบราณ.
กล้วยอบน้ำผึ้ง แม่ละออ

welcome to shop
กล้วยอบน้ำผึ้ง
23 July,2018
ผลิตจากกล้วยน้ำหว้าพันธุ์ "มะลิอ่อง" อบด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
DO YOU REMEMBER
Grounds, robust pumpkin spice eu, brewed qui skinny a mug aftertaste con panna.
CONTACTS US

ผลิตโดย
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านแม่กื้ดหลวง 203 หมู่ 1 ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก Tel : 08 7212 8684, 0 5555 4257

E-mail : job.chayarop@gmail.com

Opening times

Weekdays :

Monday-Sunday
0600 - 1800

Map
Copyright © 2016 Advanced Research Group Co., Ltd. All Right reserved.